Vidste du, at PCB-forurenede gulve kan forsegles?

En måling af indeluften i en etagebygning viste en PCB-koncentration på mellem 1700-2000 ng/m3 som følge af en voldsomt forurenet gulvkonstruktion.