Hvorfor skal du blive licenshaver?

Da PCB har skadelige virkninger på levende organismer, er PCB-forsegling medvirkende til, at mennesker, i og uden for din omgangskreds, får en sundere og mere sikker hverdag dér, hvor de færdes.

Som licenshaver arbejder du derfor i den gode sags tjeneste samtidig med, at du bidrager til øget beskæftigelse og et mere bæredygtigt samfund.

Der er mange fordele forbundet med at blive Certificeret Licenshaver i brugen af ProSeal PCB-forsegler gennem Sealing Group. Hvis du gerne vil forøge din indtjening, få flere kunder og få større troværdighed, så læs videre her.

Bliv certificeret ProSeal Licenshaver

Bidrag i kampen mod PCB-forurening og gør noget godt for din forretning
Grundet det omfattende antal PCB-berørte bygninger, som er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, er behovet for certificerede licenshavere, der kan forsegle PCB sikkert og kompetent, enormt.

Ved at inkludere PCB-forsegling som forretningsområde og anvende det gennemtestede forseglingsprodukt ProSeal PCB-forsegler, kan du bekæmpe PCB-forureningens påvirkning af mennesker og dyr samtidig med, at du udvikler din forretning.

Bliv markedsført på Sealinggroup.com
Når potentielle kunder søger på ”PCB-forsegling”, ligger Sealing Groups website som det øverste søgeresultat. Det betyder, at en stor mængde trafik kommer ind på sealinggroup.com, hvor du som licenshaver vil blive eksponeret. Du kan derfor forvente henvendelser vedrørende nye spændende opgaver, hvor du som licenshaver kan hjælpe mennesker i privat-, offentlig- og erhvervsregi med at opnå et sundt og sikkert indeklima.

Adskil dig fra konkurrenterne
Der er hård konkurrence om opgaverne i byggebranchen, og det er ofte de samme løsninger, der tilbydes kunderne. Ved at tilføje PCB-forsegling som et ekstra forretningsområde, kan du adskille dig i tilbudsfasen ved at tilbyde en alternativ løsning, der både er veldokumenteret, billigere, hurtigere og ofte også sundere end de mere traditionelle løsninger på markedet.

I tilfælde hvor sanering er påkrævet, er PCB-forsegling et effektivt supplement, som kan tage den sidste afgasning. PCB-forsegling som et supplement til saneringen anses, af mange førende eksperter, som den mest ideelle løsning for kunden.

Lav din egen oplysningskampagne
Når du renoverer bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, er det oplagt at anbefale dine kunder at få målt PCB-niveauet i bygningen via en enkel og billig luftmålingsmetode. Det er godt og praktisk for kunden at få afklaret, om PCB udgør en sundhedsrisiko i bygningen, og om der er behov for, at du som certificeret licenshaver afhjælper problemet. Det er win-win!

Enkel og sikker udførsel med skabelon til kvalitetssikring (KS)
Vores specielt udviklede skabelon til kvalitetssikring gør det enkelt, når PCB-forseglingen udføres. Samtidig kan dokumentet bruges i salgsprocessen under og efter udførslen, så kunderne kan være sikre på, at du udfører arbejdet efter højeste standarder. Derudover har du mulighed for give en ”overfladegaranti” ved FLEC-måling, når du som Certificeret Licenshaver har fulgt KS.

Dine fordele

Når du vælger at blive certificeret licenshaver i brugen af ProSeal PCB-forsegler, sørger vi for at lede dig sikkert gennem processen, indtil du er helt selvkørende og har klaret de første par opgaver. Så er du sikker på, at du får mest muligt ud af certificeringen.

Som Certificeret ProSeal Licenshaver kan du øge din indtjening, få flere kunder og tilbyde overfladegaranti*

 • Adskil dig fra dine konkurrenter
 • Udvid din kundekreds
 • Opnå en bedre indtjening
 • Vær med til at sikre, at flere mennesker får en sundere og mere sikker hverdag

* Overfladegarantien gives kun, hvis der tilkøbes en FLEC-måling og KS systemet fra Sealing Group følges.

HØR MERE

Sådan foregår det:

 1. Vi tager en uforpligtende dialog, hvor vi gennemgår forretningsmuligheder og salgspotentiale.
 2. Aftalen bliver indgået, og vi tager en dialog om, hvorvidt jeres kursus skal foregå lokalt i din virksomhed eller hos Teknologisk Institut.
 3. De relevante medarbejdere får et teoretisk og praktisk kursus, der kun tager et par timer.
 4. Vi afholder et opstartsmøde, hvor du modtager virksomhedens licenshaverbevis.
 5. Du modtager, på opstartsmødet, også licenshaverpakken med alt det relevante marketingmateriale (certifikat til egen hjemmeside, casebeskrivelser, produktblade, salgsfolder, behandlingsanvisning mv.).
 6. Vi opretter din virksomhed på Sealinggroup.com under ”Find licenshaver”.
 7. Vi drøfter, hvordan du forretningsmæssigt får mest muligt ud af din certificering.
Certificering af licenshavere bliver prioriteret meget højt hos Sealing Group, og du kan derfor forvente, at processen kan gennemføres på blot en uge fra aftaleindgåelsen til forsendelsen af din licenshaverpakke. 
Hvis du vil vide mere vedrørende målinger mv., kan du læse rapporten, som er udarbejdet i samarbejde med Teknologisk Institut. 877078.
Teknologisk-Institut-logo_lille
Sealing Group logo - vandret

Anvendelsesområder

PCB-forsegling med ProSeal PCB-forsegleren gør det muligt og dokumenterbart at forsegle PCB effektivt selv uden fjernelse af primærkilden. ProSeal PCB-forsegleren kan derfor bl.a. anvendes:

Som supplement til sanering
Som alternativ til sanering
Hvor sanering ikke er muligt

Kontakt os allerede i dag

Vores forretningsspecialister ser frem til at tage en uforpligtende snak med dig, så vi kan gennemgå de mange forretningsmuligheder, der kommer af at være licenshaver hos Sealing Group. Kontakt os på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com