sealing-group-header-bg2

Book et fagligt inspirationsoplæg

Book et fagligt inspirationsoplæg

By |2022-01-19T21:02:20+00:0029/10/2021|Nyheder, Omtale, PCB-forsegling|

Boligkontoret Danmark fik oplæg om PCB af Sealing Group

Boligkontoret Danmark fik i september et oplæg af Sealing Group om PCB i danske bygninger. Det har givet øget kendskab til, hvordan PCB opfører sig, og hvordan man bedst behandler PCB-forurening. Byggeafdelingen har nu langt større fokus på at identificere PCB tidligt i renoveringsprojekter, så det ikke kommer som en overraskelse senere i forløbet.

De store mængder PCB, der har været brugt i byggeriet fra 1950 til 1977, findes stadig i mange ejendomme opført i perioden. Giftstoffet forurener indeklimaet, og derfor er det afgørende, at byggebranchen tager hånd om problemet. Men der mangler oplysning om alvoren af PCB samt korrekt håndtering af stoffet. Derfor afholder Sealing Group oplæg for bygherrer, rådgivere og entreprenører for at udbrede kendskabet til PCB.

”I min præsentation kommer jeg ind på, hvordan PCB, selv i små mængder, påvirker indeklimaet. Mange ved ikke, at PCB vandrer, afgasser og dermed spreder sig fra bygningsdel til bygningsdel. Derfor er det ikke nok at fjerne den oprindelige PCB-kilde, da stoffet har spredt sig til vægge, gulve, lofter og inventar. Mit oplæg er en gennemgang af lovgivningen rundt om PCB-håndtering og en gennemgang af de forskellige metoder til håndtering af PCB. Der er meget lidt omtale af produkter, men fokus på metoder og løsninger, så bygherrer og rådgivere undgår at fejlprojektere,” udtaler Claus Bøgeskov, oplægsholder hos Sealing Group.

Boligkontoret Danmark havde besøg af Claus Bøgeskov i september. Her havde de kendskab til PCB, men de ønskede mere viden om, hvordan PCB opfører sig, og hvordan PCB-forurening behandles mest effektivt. Det forklarer Torben Hangaard, chef i administrationsselskabets byggeafdeling, der styrer nybyggerier og større renoverings- og moderniseringssager for medlemmerne.

PCB vandrer og afgasser og forurener dermed indeklimaet

Boligkontoret Danmark er administrator for en lang række boligselskaber samt ældre- og plejeboliger over hele landet. Selskabet er ofte medlemmernes repræsentant i byggesager og for at varetage deres interesser bedst muligt, kræver det, at byggeafdelingen er klædt på med den nyeste viden i forhold til eksempelvis farligt affald og giftstoffer. Torben Hangaard var efterfølgende glad for oplægget.

Foto: Rikke Kristjansen

”Vi fik nyttig information om PCB. Om hvordan stoffet vandrer, afgasser og forurener indeklimaet, selvom man har fjernet det element, som i første omgang havde PCB i sig. Vi bruger vores nye indsigter til at sikre, at vi i fremtiden altid er på forkant i dialogen med rådgiver og entreprenører. Er bygningen fra perioden 1950-1977 skal vi være kritiske i forhold til, om der kan være et problem med PCB”, udtaler han.

Ifølge byggechefen skal projektlederne i fremtiden bede rådgiver om at undersøge, om der er PCB i bygningen, hvis den er fra 1950-1977. Det skal være tidligt i projektet, så man ikke først opdager problemerne, efter at håndværkerne er gået i gang. Det vil sparre medlemmerne for tid og penge.

Oplæg fra Sealing Group giver faglig viden om PCB

Der er i de senere år kommet mere opmærksomhed på PCB i byggebranchen generelt, vurderer Torben Hangaard. Det skyldes blandt andet, at der i det hele taget er kommet mere fokus på miljøspørgsmål. Han mener dog stadig, at branchen savner viden om PCB-forurening og -håndtering.

Præsentationen var på et højt fagligt niveau, og mange ville have gavn af sådan et oplæg fra Sealing Group. Branchen har i mange år haft fokus på fx asbest i byggeriet. Det ville komme hele samfundet til gode, hvis vi på samme måde fik en fælles forståelse af udfordringerne med PCB og ikke mindst løsningerne på problemerne”, siger Torben Hangaard.

 

Book et fagligt inspirationsoplæg!

Ønsker jeres organisation at få et oplæg om PCB?

Bygherre får viden, så man er klædt på til at stille krav til rådgiver.
Rådgiver får viden, så de undgår fejlprojektering.

Book inspirationsoplæg

Vil du vide mere om PCB-forsegling?

Hvis du vil vide mere om PCB-forsegling, vores ydelser og produkter, og hvordan vi kan hjælpe dig, så er du velkommen til at kontakte os på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com

BLIV RINGET OP

Læs også:

PCB-forsegling på skole

23/09/2021|

PCB-sanering på skole i Storkøbenhavn viste sig at være utilstrækkelig PCB-forsegling på skolen blev en effektiv løsning på problemet I 2011 blev der udført PCB-sanering på skolen, efter en måling af PCB

Vinduesudskiftning

13/04/2021|

Vil du undgå at forurene nye vinduer med PCB fra den gamle PCB-holdige fuge ved vinduesudskiftning? Mange vinduesudskiftninger ender desværre med utilsigtede, økonomiske og menneskelige konsekvenser. Det skyldes at PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer, og afgasser til indeluften.