sealing-group-header-bg2

Bygherre tager PCB-håndtering seriøst!

Bygherre tager PCB-håndtering seriøst!

By |2022-01-19T20:37:52+00:0017/01/2022|Cases, Nyheder, PCB-forsegling, Vinduesudskiftning|

I en administrationsbygning finder bygherre et PCB-problem, da der kan påvises en overskridelse af Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi for indhold af PCB i indeluften.

Bygningen er fra 1970’erne, hvor PCB blev anvendt i stort omfang, og det ses derfor ofte, at der i forbindelse med vinduesudskiftningssager, findes PCB i de bløde fuger. Den primære kilde til forureningen i denne bygning findes da også i PCB-holdige fuger.

Bygherre vælger at tage PCB-problemet seriøst og håndterer det blandt andet ved at kræve fugerne fjernet.

PCB vandrer og PCB afgasser
Dynamikken i PCB gør desværre, at PCB spreder sig til murværket tæt på fugerne, men også til overflader langt fra den oprindelige kilde. Det skyldes, at PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer og herfra afgasser til indeluften. PCB fra fuger kan trænge flere cm. ind i tilstødende materialer af beton eller mursten, og isættes der nye fuger, vil disse, efter kort tid, også være forurenede, da PCB forsøger at skabe en balance og derfor søger mod omgivelser, hvor koncentrationen er lavere. Derfor fandt man i denne sag PCB i bygningsdele, som oprindeligt ikke indeholdt PCB.

Håndtering af PCB
Når PCB skal håndteres, er det ofte nødvendigt at håndtere både primære, sekundære og tertiære kilder.

Primære kilder er de oprindelige kilder, som i dette tilfælde var gamle vinduesfuger. De sekundære kilder er de bygningsdele, som PCB’en er vandret ind i. I dette tilfælde murværket rundt om vinduerne. Tertiære kilder er de bygningsdele og overflader, som er blevet forurenet via afgasning fra andre byggematerialer.

PCB-forsegling blev løsningen
Det er nødvendigt at forsegle de sekundære kilder for at stoppe yderligere spredning af PCB, og oftest er det også nødvendigt at forsegle store dele af, eller alle de tertiære kilder, for at komme i mål med et godt indeklima.

Bygherre blev derfor rådgivet til at PCB-forsegle væggene efter fjernelse af de PCB-holdige fuger, og store dele af væggene i bygningen blev derfor forseglet med to lag ProSeal PCB-forsegler.

Udover forseglingen blev der desuden foretaget andre tiltag, såsom renovering og genstart af ventilationsanlægget, hvilket har bidraget til et bedre indeklima. Efter disse tiltag er indholdet af PCB i indeluften bragt ned under Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng/m3

Bygherre er tilfreds med resultaterne
Der blev indhentet tilbud fra lokale udførende, som kunne udføre PCB-forseglingen, og arbejdet blev udført af Malerfirmaet Redanz fra Nykøbing Falster.

Vi fik tilbud fra lokale udførende, og arbejdet blev udført til vores fulde tilfredshed.

Det er ikke let at håndtere PCB, og det er utroligt som det har spredt sig, siden bygningen er opført.

Men vi er glade for, at vi nu har bragt indeklimaværdier ned under Sundhedsstyrelsens nedre grænseværdi, så vi igen kan være trygge ved at arbejde i vores bygning.

Vi har været meget tilfredse med vores dialog med Sealing Group i forbindelse med opstart af projektet”, udtaler bygherre.

FAKTA

Bygning: Administrationsbygning

Projekt: Forsegling af sekundære og tertiære kilder

Omfang: Vægge er forseglet 2 gange

PRODUKTER ANVENDT

ProSeal PCB-forsegler testes fortsat i klimakamre hos Teknologisk Institut efter den anerkendte standard ISO 16000-9. Siden 2014 har testresultaterne vist en reduktion af PCB, i den testede luft, til langt under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdi på 300 ng/m3. Produktet imponerer med en tilbageholdelse på mindst 99%.

Få yderligere information på www.sealinggroup.com, hvor du også finder testrapporten: sealinggroup.com/TI-rapport-877078

Teknologisk-Institut-logo_lille

Benny Jørgensen fra Malerfirmaet Redanz udtaler:

“Vi har været glade for samarbejdet med Sealing Group på opgaven. Materialerne blev hurtigt leveret fra Jotun. Vi bestilte den ene dag, og materialer blev leveret dagen efter.

Vi forseglede indvendige gule teglsten med 2 x hvid forsegling. Man skal lige være opmærksom på, at forseglingen ikke er en heldækkende maling alene, så vi skulle male med almindelig vægmaling efterfølgende for at få et godt æstetisk resultat.

Produktet er let at arbejde med, og man skal selvfølgelig være opmærksom på potlife, når man arbejder med en 2-komponent.

Alt i alt har både vi og bygherre været tilfredse med resultatet.”

Tag fat i os, når du har udfordringer med PCB, som skal løses på en simpel og effektiv måde.

Vi hjælper med PCB-forsegling i forbindelse med:

  • Vinduesudskiftning
  • Renoveringssager
  • Helhedsplaner

54 85 14 92

Malerfirmaet Redanz ApS

Gartnervej 18

4800 Nykøbing F

redanzas@city.dk

Ønsker du et samarbejde om fælles projekter?

Kontakt Sealing Group for at høre mere om, hvordan et samarbejde kan styrke din forretning på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com

BLIV RINGET OP

Læs også:

PCB-forsegling på skole

23/09/2021|

PCB-sanering på skole i Storkøbenhavn viste sig at være utilstrækkelig PCB-forsegling på skolen blev en effektiv løsning på problemet I 2011 blev der udført PCB-sanering på skolen, efter en måling af PCB

Vinduesudskiftning

13/04/2021|

Vil du undgå at forurene nye vinduer med PCB fra den gamle PCB-holdige fuge ved vinduesudskiftning? Mange vinduesudskiftninger ender desværre med utilsigtede, økonomiske og menneskelige konsekvenser. Det skyldes at PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer, og afgasser til indeluften.

Se mere