sealing-group-header-bg2

Bygningsstyrelsen fik oplæg om PCB af Sealing Group

Bygningsstyrelsen fik oplæg om PCB af Sealing Group

By |2022-04-20T08:32:21+00:0027/01/2022|Nyheder, Omtale, Oplysning, PCB-forsegling|

Sealing Group har besøgt Bygningsstyrelsen. Vores direktør, Claus Bøgeskov, holdt et oplæg om PCB for Center for Facility Management. Centeret arbejder med vedligeholdelse og renovering, og derfor er det relevant at være opdateret på den nyeste viden om PCB.

 

Claus Bøgeskov er direktør hos Sealing Group og ekspert i PCB. Han holder løbende oplæg for bygherrer, rådgivere og entreprenører om PCB, så den nyeste viden om håndteringen af det giftige kemikalie kommer ud i byggebranchen. I oktober besøgte han Bygningsstyrelsens Center for Facility Management.

Center for Facility Management arbejder med vedligeholdelse og renovering af Bygningsstyrelsens ejendomsportefølje. Chefkonsulent Per Ryberg Bjørnskov forklarer, at man i styrelsen ønsker at være på forkant med den nyeste viden om PCB. Derfor sagde man ja til et oplæg fra Sealing Group.

”Vi screener vores bygninger for PCB for at sikre, vi får beskrevet udfordringerne tidligt i processen, samtidig med at eventuelle problemer bliver håndteret på en hensigtsmæssig måde. Derfor er det afgørende, at vi er klædt godt på, når vi går i dialog med vores rådgivere. Oplægget fra Sealing Group var et værdsat fagligt indspark på højt niveau, og Claus er meget professionel,” siger han.

PCB vandrer og afgasser

I sin præsentation gennemgik Claus Bøgeskov lovgivningen i forhold til PCB. Han kom ind på forskellige metoder til at komme af med PCB-forurening, herunder forsegling. Ifølge ham er der nogle centrale udfordringer ved den måde, som PCB opfører sig på, som man bør kende til:

”PCB vandrer og afgasser, og stoffet spreder sig med tiden fra den oprindelige kilde til andre bygningsdele. Derfor er det ikke nok at fjerne den oprindelige PCB-kilde, fx en fuge, da stoffet har spredt sig til vægge, gulve, lofter og inventar.”

Per Ryberg Bjørnskov forklarer, at netop den del af oplægget om PCB’s egenskaber, at PCB vandrer og afgasser, er en af de væsentligste pointer, han og kollegaerne tager med fra oplægget. At det ikke er nok at identificere den primære PCB-kilde ved renoveringsprojekter. Projektlederne vil i fremtiden have skærpet fokus på, at det samlede omfang af en PCB-forurening i en bygning bliver beskrevet.

Per Ryberg Bjørnskov

Chefkonsulent ved Bygningsstyrelsens Center for Facility Management.

Relevant oplæg fra Sealing Group om PCB

Per Ryberg Bjørnskov er desuden blevet bekræftet i, at det er afgørende at få undersøgt bygningen for PCB tidligt i processen, når man står over for et vedligeholdelses- eller renoveringsprojekt. Hvis PCB er til stede, så skal det med i udbudsmaterialet, så entreprenører kan have det med i deres opgavebeskrivelse og prissætning.

”Vi er tidligere blevet overrasket under en renovering. Pludselig er man er stødt på PCB. Derfor beder vi i dag vores rammerådgivere lave en grundig undersøgelse for PCB indledningsvis. Her er det vigtigt, at det fremgår, i hvor høj en grad PCB har spredt sig fra den primære kilde,” siger Per Ryberg Bjørnskov.

Han mener, at der er mange aktører i byggebranchen, der ville have gavn af et oplæg fra Sealing Group. Han forestiller sig desuden, at viden om PCB samt den korrekte håndtering af giftstoffet i forskellige situationer kunne være en fast del af uddannelsesforløbet inden for relevante sektorer – det kunne være maler- eller nedrivningsbranchen.

Ønsker jeres organisation at få et oplæg om PCB?

Bygherre får viden, så man er klædt på til at stille krav til rådgiver.
Rådgiver får viden, så der undgås fejlprojektering.
Kontakt os på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com

BLIV RINGET OP

Følg os på de sociale medier

Hvis du vil være på forkant med de nyeste tiltag og interessante artikler fra fagpressen vedrørende PCB-forsegling, så følg os på LinkedIn eller Facebook. Så er du med til at sprede budskabet om, hvordan det giftige stof PCB kan tilbageholdes med ProSeal PCB-forsegler.

Sealing Group linkedin-logo
Sealing Group facebook-logo

Læs også:

PCB-forsegling på skole

23/09/2021|

PCB-sanering på skole i Storkøbenhavn viste sig at være utilstrækkelig PCB-forsegling på skolen blev en effektiv løsning på problemet I 2011 blev der udført PCB-sanering på skolen, efter en måling af PCB

Vinduesudskiftning

13/04/2021|

Vil du undgå at forurene nye vinduer med PCB fra den gamle PCB-holdige fuge ved vinduesudskiftning? Mange vinduesudskiftninger ender desværre med utilsigtede, økonomiske og menneskelige konsekvenser. Det skyldes at PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer, og afgasser til indeluften.

Se mere