Udvalgte cases med PCB-forsegling

ProSeal PCB-forsegler er allerede anvendt med stor succes af vores licenshavere på bygninger, hvor PCB-koncentrationerne oversteg Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng/m3. Ved at anvende ProSeal PCB-forsegler kunne et større sanerings- og retableringsarbejde undgås, og de efterfølgende FLEC*-målinger af indeluften viser værdier, som ligger væsentligt under Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi.

* Emissionsprøvningscellemetoden (FLEC) af Teknologisk Institut (Reference nr.: 790948)

Dybdegående cases

Søger du viden om håndtering af forskelligartede PCB-problemer?
Så finder du her vores dybdegående cases som viser, hvordan du kan komme PCB-problematikken til livs.

Udvalgte cases med BTEX- og PAH-forsegling

ProSeal BTEX- og PAH-Forsegler er allerede anvendt med stor succes af vores licenshavere i bygninger, hvor forurening fra olie eller asfalt har været dominerende. Vi har på mange projekter dokumenteret og fjernet lugt af olie/tjære fra betongulve.

I samarbejde med Dansk Miljørådgivning A/S har vi dokumenteret effekten af afrensning og forsegling ved BTEX-forurening.

Vil du vide mere om PCB-, BTEX-, eller PAH-forsegling?

Hvis du vil vide mere om Sealing Group, vores ydelser og produkter, og hvordan vi kan hjælpe dig, så er du velkommen til at kontakte os på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com

BLIV RINGET OP