Cases

ProSeal PCB-forsegler er allerede anvendt med stor succes af vores licenshavere på bygninger, hvor PCB-koncentrationerne oversteg Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng/m3. Ved at anvende ProSeal PCB-forsegler kunne et større sanerings- og retableringsarbejde undgås, og de efterfølgende FLEC*-målinger af indeluften viser værdier, som ligger væsentligt under Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi.

* Emissionsprøvningscellemetoden (FLEC) af Teknologisk Institut (Reference nr.: 790948)

Vil du vide mere om PCB-forsegling?

Hvis du vil vide mere om PCB-forsegling, vores ydelser og produkter, og hvordan vi kan hjælpe dig, så er du velkommen til at kontakte os på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com

BLIV RINGET OP