Cases

ProSeal PCB forsegler er allerede anvendt med stor succes af vore licenshavere på bygninger, hvor PCB-koncentrationerne oversteg sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng/m3. Ved at anvende ProSeal PCB forsegler kunne et større sanerings- og retableringsarbejde undgås, og de efterfølgende FLEC* målinger af indeluften viser værdier, som ligger væsentligt under sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi.

* Emissionsprøvningscellemetoden (FLEC) af Teknologisk Institut (Reference nr.: 790948)

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om Sealing Group, vores ydelser, og hvordan vi kan hjælpe dig, så er du velkommen til at kontakte os på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com
BLIV RINGET OP