Vinduesudskiftning

Vil du undgå at forurene nye vinduer med PCB fra den gamle PCB-holdige fuge ved vinduesudskiftning? Mange vinduesudskiftninger ender desværre med utilsigtede, økonomiske og menneskelige konsekvenser. Det skyldes at PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer, og afgasser til indeluften.

By |2022-01-19T17:23:02+00:0013/04/2021|Oplysning, PCB-forsegling, Vinduesudskiftning|

PCB i boliger

PCB er en af verdens farligste miljøgifte, og et ukendt antal boliger kan stadig indeholde PCB-holdige byggematerialer. Vil du have vished for, om din bolig indeholder PCB så kan vi hjælpe dig med en måling af indeluften.

By |2022-01-19T16:30:56+00:0014/08/2020|Oplysning, PCB-forsegling|