Vinduesudskiftning

Vil du undgå at forurene nye vinduer med PCB fra den gamle PCB-holdige fuge ved vinduesudskiftning? Mange vinduesudskiftninger ender desværre med utilsigtede, økonomiske og menneskelige konsekvenser. Det skyldes at PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer, og afgasser til indeluften.

By |2022-01-19T17:23:02+00:0013/04/2021|Oplysning, PCB-forsegling, Vinduesudskiftning|