Forsegling af BTEX forurenet gulv

Forsegling af BTEX forurenet gulv

By |2022-01-19T15:58:21+00:0021/01/2021|BTEX / PAH, Cases, Renovering|

I ældre industriejendomme, som renoveres og udnyttes til kontorer eller beboelse, er det ikke ualmindeligt, at der er mindre olieforureninger i gulvet fra bygningens brug over tid.

Dette er også tilfældet med denne case, hvor bygherre har ønsket at omdanne eksisterende industrilokaler til kontorer.

I situationer som disse er det forbundet med store omkostninger at fjerne forurening og etablere et nyt betongulv.

Forureningen bliver som oftest identificeret ved, at der lugter af olie. I den konkrete sag er det faktisk en kraftig lugt af olie, som har startet projektet.

Ejendommen har tidligere været brugt til forskellig industri, bl.a. som autoværksted. Der er blevet målt indhold af BTEX i indeklimaet, som overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterier.

Bygherrerådgiver rådførte sig med Dansk Miljørådgivning A/S og besluttede sig for at forsegle betondækket for at opnå et godt indeklima.

Efter afrensning og forsegling er alle værdier bragt ned under Miljøstyrelsens afdampningskriterier, og lokalerne er taget i brug.

Forseglingsarbejdet er blevet udført af et lokalt, ProSeal-certificeret og uddannet malerfirma.*

”Vi har valgt en forseglingsløsning på vores projekt. Vores forurening er relativ lille, og vi synes, at løsningen har været optimal i vores situation.

Med forseglingsløsningen har vi sørget for et godt indeklima i bygningen til en fornuftig økonomi.

Alternativet var en omkostningstung fjernelse og genetablering af hele betongulvet”, udtaler bygherrerådgiver.

Vidste du, at asfalt kan være kilden til forurening?

Læs mere om forsegling af PAH og BTEX her

KLIK HER

FAKTA

Bygning: Ikke offentlig bygning.

Projekt: Fuldforsegling af BTEX-forurenet gulv

Omfang: 210m2

Udført år: 2020

Rådgiver: Dansk Miljørådgivning A/S

DOWNLOAD CASE SOM PDF

PRODUKTER ANVENDT

Vil du vide mere om BTEX-forsegling?

Hvis du vil vide mere om BTEX-, PAH- eller PCB-forsegling, så er du velkommen til at kontakte os på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com

BLIV RINGET OP

Læs også:

PCB-forsegling på skole

23/09/2021|

PCB-sanering på skole i Storkøbenhavn viste sig at være utilstrækkelig PCB-forsegling på skolen blev en effektiv løsning på problemet I 2011 blev der udført PCB-sanering på skolen, efter en måling af PCB

Vinduesudskiftning

13/04/2021|

Vil du undgå at forurene nye vinduer med PCB fra den gamle PCB-holdige fuge ved vinduesudskiftning? Mange vinduesudskiftninger ender desværre med utilsigtede, økonomiske og menneskelige konsekvenser. Det skyldes at PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer, og afgasser til indeluften.

Se mere