Forsegling af PAH forurenet gulv

Forsegling af PAH forurenet gulv

By |2022-01-19T16:13:50+00:0021/01/2021|BTEX / PAH, Cases, Renovering|

Det er ikke usædvanligt at møde asfaltgulve i ældre ejendomme. Dette var også tilfældet i denne case, hvor bygherre, i forbindelse med renovering af en ældre ejendom, løb ind i forurenede byggematerialer.

Årsagen til, at asfalt har været anvendt i denne slags ejendomme, er, at asfaltgulv er en billig og slidstærk løsning. Asfalten har derfor ofte været brugt som et slidlag ovenpå det bærende betondæk.

Problemet er, at asfaltlaget indeholder forskellige stoffer, som forurener indeklimaet og afgiver tjærelugt. Asfaltlaget har som oftest ligget i mange år og har i denne periode forurenet det bærende betondæk.

Når asfalt er kilden til forurening, så er det typisk PAH, der måles for i materialer og i indeluften.

I denne konkrete sag, er det oprindelige asfalt-slidlag fjernet.

Slidlaget har forurenet betondækket, og der var en lugt af tjære i lokalerne, som skal bruges til beboelse og kontorer.

Det har reelt ikke været muligt at fjerne den forurenede del af det bærende betondæk. Der er målt indhold af PAH, som overskrider grænsen for forurenende materialer.

Bygherre rådførte sig med Dansk Miljø Analyse, og bygherre besluttede sig for at forsegle betondækket for at opnå et godt indeklima.

Forseglingsarbejdet er blevet udført af et lokalt, ProSeal-certificeret og uddannet malerfirma.*

”Vi valgte at fjerne asfalt-slidlaget, som var kilde til forureningen. Den resterende forurening i betongulvet blev forseglet, fordi det reelt ikke var muligt at fjerne det bærende betongulv. Med den valgte løsning har vi sørget for et godt indeklima i bygningen”, udtaler bygherre.

Undgå omkostningstung fjernelse og genetablering af betongulve!

Læs mere om forsegling af PAH og BTEX her

KLIK HER

FAKTA

Bygning: Ikke offentlig bygning.

Projekt: Fuldforsegling af PAH-forurenet gulv

Omfang: 480m2

Udført år: 2020

Rådgiver: Dansk Miljø Analyse

DOWNLOAD CASEN SOM PDF

PRODUKTER ANVENDT

Vil du vide mere om PAH-forsegling?

Hvis du vil vide mere om PAH-, BTEX- eller PCB-forsegling, så er du velkommen til at kontakte os på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com

BLIV RINGET OP

Læs også:

PCB-forsegling på skole

23/09/2021|

PCB-sanering på skole i Storkøbenhavn viste sig at være utilstrækkelig PCB-forsegling på skolen blev en effektiv løsning på problemet I 2011 blev der udført PCB-sanering på skolen, efter en måling af PCB

Vinduesudskiftning

13/04/2021|

Vil du undgå at forurene nye vinduer med PCB fra den gamle PCB-holdige fuge ved vinduesudskiftning? Mange vinduesudskiftninger ender desværre med utilsigtede, økonomiske og menneskelige konsekvenser. Det skyldes at PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer, og afgasser til indeluften.

Se mere