Forsegling af PCB-forurenet gulv

Forsegling af PCB-forurenet gulv

By |2022-01-19T16:21:59+00:0004/08/2020|Cases, PCB-forsegling, Renovering|

En måling af indeluften i en etagebygning viste en PCB-koncentration på mellem 1700 – 2000 ng/m3. 

Forureningen skyldtes tilstedeværelsen af en voldsomt forurenet gulvkonstruktion. Bygherre ønskede derfor at teste, hvorvidt det var muligt at forsegle denne kilde, så PCB-koncentrationen kunne bring­es ned under Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng/m3 uden at fjerne primærkilden.

ProSeal PCB-forsegler fra Sealing Group har enestående egenskaber i forhold til tilbageholdelse af PCB. Samtidig har produktet markedets højeste slidstyrke, og kan anvendes som slutprodukt på gulve, da det tåler både aktivt lagerarbejde, truckkørsel mm. ProSeal PCB-forsegler er derfor et oplagt valg til forsegling af gulve. 

Forseglingen bestod af 3 behandlinger med hhv. rød, grå og hvid ProSeal PCB-forsegler.

Ved lavere koncentrationer kan færre behandlinger være tilstrækkeligt. 

Projektet viste, at det var muligt at nedbringe PCB-koncentrationen på samme måde, som det er dokumenteret i klimakamre hos Teknologisk Institut i mere end 5 år. 

Teknologisk Institut har gennemført FLEC-måling i rummet, som viste 8,4 ng/m3 på væggene og 41 ng/m3 på gulvene. De imponerende resultater understreger, at PCB-forsegling med ProSeal er en særdeles effektiv måde at komme PCB-problematikken til livs på. 

Rumluftmålinger udført efter forsegling af rummet viser resultater under sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng/m3. Det betyder at lokalerne nu kan tages i brug igen, til stor glæde for bygherre og lejer. 

FAKTA

Bygherre: Ikke offentlig
Projekt: PCB forurenet gulv
M2 forseglet: 32 m2
Udført år: 2020

FLEC-måling er foretaget af

Teknologisk Institut logo - Sealing Group PCB-forsegling

PRODUKTER ANVENDT

Hent denne case som pdf

Hvis du ønsker at hente denne case som pdf, så tryk på billedet til højre

Vil du vide mere om PCB-forsegling?

Hvis du vil vide mere om PCB-forsegling, så er du velkommen til at kontakte os på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com

BLIV RINGET OP

Læs også:

PCB-forsegling på skole

23/09/2021|

PCB-sanering på skole i Storkøbenhavn viste sig at være utilstrækkelig PCB-forsegling på skolen blev en effektiv løsning på problemet I 2011 blev der udført PCB-sanering på skolen, efter en måling af PCB

Vinduesudskiftning

13/04/2021|

Vil du undgå at forurene nye vinduer med PCB fra den gamle PCB-holdige fuge ved vinduesudskiftning? Mange vinduesudskiftninger ender desværre med utilsigtede, økonomiske og menneskelige konsekvenser. Det skyldes at PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer, og afgasser til indeluften.