Forsegling vs destruktiv metode

Forsegling vs destruktiv metode

By |2022-01-19T15:42:09+00:0029/06/2021|Oplysning, PCB-forsegling, Renovering|

Gennem store fuldforseglingsprojekter på skoler og erhvervsejendomme har vi de seneste år skabt resultater, som aldrig er skabt magen til ved brug af destruktiv metode.

Håndtering af disse projekter har givet os en meget stor erfaring med PCB-forsegling, som løsning på PCB-problematikken. PCB-forsegling er en miljømæssig og økonomisk fordelagtig metode til at beskytte mod det skadelige stof, PCB. Sandblæsning, slibning, bortskæring eller udbagning har ikke kunne hamle op med effektiviteten på fuldforsegling.

Traditionelt har man håndteret miljøgiften PCB, med destruktiv metode, som er omfattende og omkostningstung. Sanering har været anset som den eneste sikre løsning, men da PCB vandrer ind i omkringliggende byggematerialer har det ofte været ensbetydende med en omfattende nedbrydning.

PCB kan forsegles med en effektivitet på mere end 99%, når man anvender ProSeal PCB-forsegler. Derved forvandles opgaven til en simpel maleropgave, som både betyder, at bygningen kan bestå, men også at den er sund at opholde sig i.

Økonomisk er det naturligvis den bedste løsning, både på kort og lang sigt.

PCB-forseglingDestruktiv sanering

GRATIS gennemgang af Miljøscreeningsrapporter

Vi hjælper løbende rådgivere og bygherrer med løsningsforslag til effektiv PCB-håndtering.

Vi tilbyder GRATIS gennemgang af jeres Miljøscreeningsrapporter med tilbagemelding om mulige effektive tiltag.
På den måde hjælper vi bygherrer til store besparelser, og vi hjælper rådgiver med løsningsforslag i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe jer, når I møder PCB i jeres miljøscreening.

Sealing Group er specialister i PCB-forsegling. Vi har, gennem grundige tests i samarbejde med Teknologisk Institut, udviklet et produkt, som effektivt og dokumenterbart kan forsegle det giftige stof PCB.

ER DER PCB I DIN MILJØSCREENING?

Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe med at gennemgå Jeres miljøscreeningsrapport og komme med løsningsforslag til håndtering af Jeres PCB-problem.

KLIK HER

Erfaringer viser

Destruktiv metode PCB- Forsegling
Simpel
Effektiv
Hurtig
Holdbar
Genhusning ikke nødvendig

Simpel og effektiv løsning

  • +6 års dokumentation fra Teknologisk Institut

  • 99% tilbageholdelse af PCB fra primærkilden

  • Garanti for resultatet

  • Simpelt 3-trins kvalitetssikringssystem

  • Landsdækkende netværk af lokale udførende

  • Beskrivelsestekster

ProSeal PCB-forsegler er testet i 6 år i kammertest hos Teknologisk Institut, hvor produktet tilbageholder mindst 99% af PCB ved forsegling af primærkilden og giver en reduktion af PCB i den testede luft til under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdi på 300 ng/m3.

Teknologisk-Institut-logo_lille

Vil du vide mere om PCB-forsegling?

Hvis du vil vide mere om PCB-forsegling, vores ydelser og produkter, og hvordan vi kan hjælpe dig, så er du velkommen til at kontakte os på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com

BLIV RINGET OP

Læs også:

PCB-forsegling på skole

23/09/2021|

PCB-sanering på skole i Storkøbenhavn viste sig at være utilstrækkelig PCB-forsegling på skolen blev en effektiv løsning på problemet I 2011 blev der udført PCB-sanering på skolen, efter en måling af PCB

Vinduesudskiftning

13/04/2021|

Vil du undgå at forurene nye vinduer med PCB fra den gamle PCB-holdige fuge ved vinduesudskiftning? Mange vinduesudskiftninger ender desværre med utilsigtede, økonomiske og menneskelige konsekvenser. Det skyldes at PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer, og afgasser til indeluften.