Sealing Group Hvad er PCB

Hvad er PCB?

Polyklorerede bifenyler eller PCB er en gruppe industrielt fremstillede stoffer, som blev anvendt i byggematerialer i perioden 1950-1977 på grund af sine gode egenskaber som blødgørings- og isoleringsmateriale. I Danmark har PCB blandt andet været anvendt i fugeprodukter og termoruder.

PCB er fedtopløselig, hvilket indebærer, at det ophobes i kroppens fedtvæv. PCB har derfor skadelige virkninger på levende organismer som planter, dyr og mennesker.

Der findes PCB i mere end 75% af bygninger opført i perioden, men det kan også findes i bygninger, der er renoveret i denne periode. PCB blev dog forbudt i byggeriet i 1977 på grund af sine skadelige virkninger.

Skadelige langtidseffekter

PCB er nu kendt som en af verdens farligste miljøgifte, der er skadelig for både mennesker og miljø. PCB kan påvirke immunsystemet, forplantningen og nervesystemet, og det fremgår på listen med de 12 mest kræftfremkaldende stoffer. Derfor findes PCB også på Miljøministeriets liste over persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer).

PCB afgasser til indeluften

PCB afgasser til indeluften, og PCB kan desuden brede sig til andre byggematerialer samt inventar. PCB kan derfor forurene i bygningen i mange år, selv efter at primærkilden er fjernet. Varme og visse ventilationstyper kan yderligere forværre forureningen, der hverken kan ses eller lugtes. Det er derfor ikke nok at vurdere, om bygningerne indeholder byggematerialer, der har potentiale for PCB.

ER DER PCB I DIN BOLIG?

Find ud af om din bolig er i risikogruppen for at indeholde det farlige stof PCB

KLIK HER

Hvad kan du så gøre?

Først og fremmest skal du forholde dig til, om du driver, ejer eller benytter bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977. Er det tilfældet, kan du med enkle metoder få målt koncentrationen af PCB i indeluften i bygningen for at sikre dig, at du ikke udsætter brugerne for PCB.

Vi kan hjælpe med at sætte dig i kontakt med uvildige specialister, der kan måle koncentrationen af PCB i indeluften i dine bygninger. Udfyld formularen ved at klikke på knappen herunder, eller kontakt os direkte på 70 27 10 02 eller  info@sealinggroup.com

ER INDELUFTEN PÅVIRKET HER?

PCB-forsegling er en effektiv løsning

De seneste år har der været en omfattende kortlægning af PCB-problematikken. Konklusionerne og de følgende krav om særdeles omkostningstunge saneringer førte til idéen om en gennemtestet og veldokumenteret forseglingsmetode, der effektivt kan lukke PCB inde.

Idéen er nu blevet til virkelighed med ProSeal PCB-forsegler, der i mere end 5 år er blevet grundigt testet i samarbejde med Teknologisk Institut, og stadig bliver det.

PCB-forsegling med ProSeal PCB-forsegler giver en tilbageholdelse på mindst 99% ved forsegling af primærkilden og en reduktion af PCB i den testede luft til langt under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdi på 300 ng/m3. Med ProSeal får du en veldokumenteret og yderst effektiv PCB-forsegler.

Se mere om PCB, PCB-forsegling og ProSeal PCB-forsegleren i filmen herunder:

Teknologisk-Institut-logo_lille
Hvis du vil vide mere om de grundige tests, kan du læse om dem i rapport nr. 877078.

Løbende test af PCB-forsegling

I graferne herunder kan du se målinger fra de løbende tests af PCB-forsegling med ProSeal PCB-forsegler.

Klimakammer-målingen er de rå målinger taget fra testkamre hos Teknologisk Institut. Modelrums-målingen er omregnet af Teknologisk Institut, så den viser hvordan indeluften i en bygning vil være påvirket af den målte koncentration efter PCB-forsegling.

PCB-Forsegling kan gennemføres, mens bygningen er i drift

Hvordan PCB bedst afhjælpes, afhænger af koncentrationen, materialerne den befinder sig i samt, hvor materialerne sidder.

I denne case kan du læse om de imponerende resultater fra et forseglingsprojekt i en bygning i drift, hvor luftprøvemålingerne efter PCB-forsegling med ProSeal PCB-forsegler viste koncentrationer under Sundhedsstyrelsens nedre aktionværdi på 300 ng/m3 i samtlige rum.

Læs casen der refereres til her

Anvendelsesområder

PCB-forsegling med ProSeal PCB-forsegleren gør det muligt og dokumenterbart at forsegle PCB effektivt selv uden fjernelse af primærkilden. ProSeal PCB-forsegleren kan derfor bl.a. anvendes:

Som supplement til sanering
Som alternativ til sanering
Hvor sanering ikke er muligt

Er PCB-forsegling den rigtige løsning for dig?

Har du allerede konstateret PCB, eller vil du blot høre mere om, hvorvidt PCB-forsegling er den rigtige behandlingsmetode for dig eller dine kunder? Så kontakt os for en uforpligtende dialog om dine muligheder på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com