Hvad er PCB?

Polyklorerede bifenyler eller PCB er en gruppe industrielt fremstillede stoffer, der er fedtopløselige, hvilket indebærer, at de ophobes i kroppens fedtvæv. PCB har derfor skadelige virkninger på levende organismer som planter, dyr og mennesker.
PCB blev anvendt i byggematerialer i perioden 1950-1977 på grund af sine egenskaber som isoleringsmateriale. I Danmark har PCB blandt andet været anvendt i fugeprodukter og termoruder.
Der findes PCB i mere end 75% af bygninger opført i perioden, men det kan også findes i bygninger, der er renoveret i denne periode. PCB blev dog forbudt i byggeriet i 1977 på grund af sine skadelige virkninger.

Skadelige langtidseffekter

PCB er nu kendt som en af verdens farligste miljøgifte, der er skadelig for både mennesker og miljø. PCB kan påvirke immunsystemet, forplantningen og nervesystemet, og det fremgår på listen med de 12 mest kræftfremkaldende stoffer. Derfor findes stoffet også på miljøministeriets liste over persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer).

Sådan virker PCB

PCB kan brede sig til andre byggematerialer samt inventar, og kan forurene i bygningen i mange år efter. Varme og visse ventilationstyper kan yderligere forværre forureningen, der hverken kan ses eller lugtes. Det er derfor ikke nok at vurdere, om bygningerne indeholder byggematerialer, der har potentiale for PCB.

Hvad kan du så gøre?

Først og fremmest skal du forholde dig til, om du driver, ejer eller benytter bygninger, der er opført eller renoveret i 1950-1977. Er det tilfældet, kan du med enkle metoder få målt koncentrationen af PCB i luften i bygningen for at sikre dig, at du ikke udsætter brugerne for PCB.
Vi kan hjælpe med at sætte dig i kontakt med uvildige specialister, der kan måle koncentrationen af PCB i luften i dine bygninger. Udfyld formularen ved at klikke på knappen herunder, eller kontakt os direkte på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com
ER INDELUFTEN PÅVIRKET HER?

Forsegl PCB effektivt

De seneste år har der været en omfattende kortlægning af PCB-problematikken. Konklusionerne og de følgende krav om særdeles omkostningstunge saneringer førte til idéen om en gennemtestet og veldokumenteret forseglingsmetode, der effektivt kan lukke PCB inde.
Idéen er nu blevet til virkelighed med ProSeal, der i 5 år er blevet grundigt testet i samarbejde med Teknologisk Institut, og stadig bliver det.
Med en tilbageholdelse på hele 99% ved forsegling af primærkilden og en reduktion af PCB i den testede luft til under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdi på 300 ng/m3, får du en veldokumenteret og yderst effektiv forsegler.
Se mere om PCB og ProSeal forsegleren i filmen herunder:
Hvis du vil vide mere om de grundige tests, kan du læse om dem i rapport nr. 877078.

Målinger

I graferne herunder kan du se målinger fra de løbende tests af ProSeal PCB forsegler.

Forsegling kan gennemføres selv når bygningen er i drift

Hvordan PCB bedst afhjælpes, afhænger af koncentrationen, som materialerne befinder sig i samt hvor materialerne sidder.
I denne case kan du læse om de imponerende resultater fra et pilotforsøg i virkelighedens verden, hvor luftprøvemålingerne i alle rum endte under Sundhedsstyrelsens nedre aktionværdi på 300 ng/m3.

 

Læs casen der refereres til her

Anvendelsesområder

Med ProSeal PCB-forsegleren er det muligt og dokumenterbart at forsegle PCB effektivt selv uden fjernelse af primærkilden. ProSeal PCB-forsegleren kan derfor bl.a. anvendes:
Som supplement til sanering
Som alternativ til sanering
Hvor sanering ikke er muligt

Er forsegling den rigtige løsning for dig?

Har du allerede konstateret PCB, eller vil du blot høre mere om, hvorvidt forsegling er den rigtige behandlingsmetode for dig eller dine kunder? Så kontakt os for en uforpligtende dialog om dine muligheder på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com