Luftmåling på under 50 ng/m3

Et uacceptabelt højt indhold af PCB på op til 1700 ng/m3 blev reduceret til under 50 ng/m3 ved hjælp af ProSeal PCB-Forsegler.

Vi har offentliggjort en case vedrørende en administrationsbygning med et højt indhold af PCB i indeluften på mellem 1300-1700 ng/m3 – læs mere herunder:

Endnu en kunde tager PCB-problematikken alvorligt!

I forbindelse med en udskiftning af vinduer i en administrationsbygning, blev der fundet et højt indhold af PCB i de gamle fuger. Der blev derfor foretaget indeklima-målinger, som viste et uacceptabelt højt indhold af PCB i indeluften (1300-1700 ng/m3).

Det er dyrt at lade en administrationsbygning stå tom, så kunden undersøgte markedet for PCB-forsegling og besluttede, efter grundige overvejelser, at arbejde vi-
dere med ProSeal PCB-forsegler fra Sealing Group.

Kunden udtaler;
”I samarbejde med Sealing Group besluttede vi os for at forsegle sekundære og tertiære kilder.

Det har været en kæmpe succes, og målinger har siden vist et PCB-indhold i indeluften på 33 og 50 ng/m3.

Vi er rigtigt glade for den løsning, som Sealing Group har anbefalet os. Vi glæder os til at kunne tage bygningen i brug igen.”

Kunden besluttede, i dialog med Sealing Group, at forsegle med 3 lag ProSeal PCB-forsegler, hvorved der ikke blot opnås tryghed for resultatet, men også kan gives en overfladegaranti på de forseglede overflader.

Gennem en FLEC-måling, udført af Teknologisk Institut, garanteres det, at koncentrationen efter forseglingen ikke overstiger Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng/m3 gennem forseglingen.

FAKTA

Bygning: Administrationsbygning på 900 m2 i grundplan 

Projekt: Fuldforsegling af sekundære og tertiære kilder efter vinduesudskiftning (2 etager)

Omfang: Vægge, gulve og lofter er forseglet 3 gange

FLEC-måling er foretaget af:

Teknologisk-Institut-logo_lille

PRODUKTER ANVENDT

Hent denne case som pdf

Hvis du ønsker at hente denne case som pdf, så tryk på billedet til højre

Vil du vide mere om PCB-forsegling?

Hvis du vil vide mere om PCB-forsegling, vores ydelser og produkter, og hvordan vi kan hjælpe dig, så er du velkommen til at kontakte os på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com

BLIV RINGET OP