PCB-forgiftning

PCB-forgiftning

By |2022-01-19T16:39:05+00:0002/08/2020|Oplysning, PCB-forsegling|

PCB (polyklorerede bifenyler) er en af verdens farligste miljøgifte og blev forbudt i byggematerialer i 1977. PCB blev blandt andet anvendt i lysarmaturer, strømtransformatorer, maling, plastprodukter og fugemasse i gamle vinduer og døre. Selv efter primærkilden er fjernet, kan PCB forurene indeluften i mange år, fordi PCB breder sig til andre byggematerialer og inventar. Man bør være ekstra opmærksom på PCB i indeluften i bygninger opført eller renoveret mellem 1950-1977.

PCB_structure-neg

PCB påvirker immunsystemet, forplantningen og nervesystemet

PCB forurening kan hverken ses eller lugtes, men giften er til stede i boligens indeluft. PCB forgiftning medfører ikke akut sygdom eller ubehag, men flere års kontakt med PCB giver risiko for hudproblemer, leverskader, skader på skjoldbruskkirtel og hormonsystemet. Hertil kommer, at PCB er på listen over de 12 mest kræftfremkaldende stoffer.

PCB forsegling nedbringer koncentrationen af PCB i indeluften

Med ProSeal PCB-forsegler er det enkelt at forebygge for samt håndtere PCB.

ProSeal PCB-forsegler er en veldokumenteret og gennemtestet metode til effektivt at lukke PCB inde i byggematerialerne. Teknologisk Institut har i mere end 5 år samarbejdet med ProSeal om grundige tests af forseglingsmetoden. Testene viser, at ProSeal PCB-forsegler holder PCB-niveauet nede under den nedre grænseværdi på 300 ng/m3.

Teknologisk-Institut-logo_lille
ProSeal PCB-forsegler - Effektiv PCB-forsegling for et sundere indeklima

Risiko for PCB? Tjek indeluften!

Er din bolig, arbejdsplads eller børnenes skole/institution i risiko for PCB i indeluften? På www.dingeo.dk kan du indtaste adressen og se, om der på baggrund af husets byggeår er risiko for PBC. Ønsker du fuldstændig vished, så kontakt os for en måling af PCB. Vi vil sætte dig i forbindelse med uvildige specialister, der kan måle koncentrationen af PCB i indeluften.

Derfor er PCB forgiftning farligt

PCB er en gruppe af såkaldte klororganiske forbindelser, som optages i kroppen gennem mad, ved indånding og ved kontakt med huden. PCB forgiftning er svært nedbrydelig, da PCB ophober sig i kroppens fedtvæv. Denne ophobning i kroppen halverer sig over en periode på op til 10 år. Der er altså tale om en langsom proces, som kan betyde skadelige virkninger for immunforsvaret, hormonsystemet og de næste generationer i fødekæden. Studier har bl.a. vist, at PCB kan give øget forekomst af luftvejsinfektioner hos nyfødte, som blev eksponeret i fosterstadiet.

Risiko for PCB? Tjek indeluften!

Er din bolig, arbejdsplads eller børnenes skole/institution i risiko for PCB i indeluften? På www.dingeo.dk kan du indtaste adressen og se, om der på baggrund af husets byggeår er risiko for PBC. Ønsker du fuldstændig vished, så kontakt os for en måling af PCB. Vi vil sætte dig i forbindelse med uvildige specialister, der kan måle koncentrationen af PCB i indeluften.

Vil du vide mere om PCB-forgiftning?

Hvis du vil vide mere om PCB-forgiftning, PCB-forsegling eller andet der vedrører PCB, så er du velkommen til at kontakte os på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com

BLIV RINGET OP

Læs også:

PCB-forsegling på skole

23/09/2021|

PCB-sanering på skole i Storkøbenhavn viste sig at være utilstrækkelig PCB-forsegling på skolen blev en effektiv løsning på problemet I 2011 blev der udført PCB-sanering på skolen, efter en måling af PCB

Vinduesudskiftning

13/04/2021|

Vil du undgå at forurene nye vinduer med PCB fra den gamle PCB-holdige fuge ved vinduesudskiftning? Mange vinduesudskiftninger ender desværre med utilsigtede, økonomiske og menneskelige konsekvenser. Det skyldes at PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer, og afgasser til indeluften.