PCB-fuger

PCB-fuger

By |2022-01-19T16:54:01+00:0002/08/2020|Oplysning, PCB-forsegling|

PCB er en gruppe industrielt fremstillede stoffer, som blev anvendt i byggematerialer i perioden fra 1950 til det blev forbudt i 1977. PCB blev brugt som en blødgører i fugemasse og som isoleringsmateriale. I byggesektoren blev stoffet anvendt til bygningsfuger, fuger i betonelementer, forsegling omkring døre og termovinduer, vådrum og altaner.

PCB_structure-neg

PCB fuger er usynlige

PCB er en af verdens farligste miljøgifte, og et ukendt antal boliger kan stadig indeholde PCB-holdige byggematerialer. Du kan ikke se på en fuge, om den indeholder PCB eller ej. PCB er lugtfrit og usynligt. Den største akutte risiko for PCB-eksponering sker i forbindelse med renovering, hvor det ofte er vanskeligt at undgå nærkontakt med materialerne, der indeholder PCB. Hvis du skal renovere din bolig, som er opført mellem 1950-1977, skal den derfor screenes for PCB.

Er der PCB i min bolig?

Vil du have vished for, om din bolig indeholder PCB, så kan vi hjælpe dig med en måling af indeluften.

Der findes PCB i mere end 75% af de bygninger, der er opført i perioden 1950-1977. Stoffet kan også findes i bygninger, der er renoveret i denne periode. PCB siver ud i omkringliggende byggematerialer og inventar og kan derfor forurene boligen i mange år, selvom de PCB-holdige materier er fjernet. Er din bolig opført eller renoveret i den nævnte periode, så kan der være PCB i din bolig.

www.dingeo.dk kan du indtaste din adresse og se, om din bolig er i risiko for PCB forurening.

Fakta om PCB fuger

  • PCB fuger blev ofte anvendt i elementbyggeri som fx skoler, kontorer og sociale boliger, men også i en- og tofamilieshuse.
  • PCB afgasser til indeklima, gulve, lofter, ventilation og inventar efter mange års påvirkning.
  • PCB-holdige byggematerialer skal anmeldes til kommunen og håndteres som farligt affald, når det bortskaffes.
  • Sanering, fjernelse og forsegling af PCB fuger bør kun udføres af uddannet personale
  • Gennem Sealing Group kan du blive henvist til certificerede licenshavere, der kan forsegle byggematerialer med ProSeal PCB-forsegler
  • Med ProSeal kan PCB effektivt forsegles på en bæredygtig og økonomisk måde, der reducerer behovet for destruktion af farligt byggeaffald.
  • Forsegling indgår i 9 ud af 10 succesfulde PCB renoveringer i dag

Vil du vide mere om PCB-fuger?

Hvis du vil vide mere om PCB-fuger, PCB-forsegling eller andet der vedrører PCB, så er du velkommen til at kontakte os på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com

BLIV RINGET OP

Læs også:

PCB-forsegling på skole

23/09/2021|

PCB-sanering på skole i Storkøbenhavn viste sig at være utilstrækkelig PCB-forsegling på skolen blev en effektiv løsning på problemet I 2011 blev der udført PCB-sanering på skolen, efter en måling af PCB

Vinduesudskiftning

13/04/2021|

Vil du undgå at forurene nye vinduer med PCB fra den gamle PCB-holdige fuge ved vinduesudskiftning? Mange vinduesudskiftninger ender desværre med utilsigtede, økonomiske og menneskelige konsekvenser. Det skyldes at PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer, og afgasser til indeluften.

Se mere