PCB i boliger

PCB i boliger

By |2022-01-19T16:30:56+00:0014/08/2020|Oplysning, PCB-forsegling|

Vidste du, at indeklimaet i din bolig kan være skyld i, at du og din familie dagligt bliver eksponeret for skadelige kemikalier? De skadelige stoffer kommer bl.a. fra byggematerialet PCB, som blev brugt i boliger fra 1950 og frem til 1977, hvor det blev ulovligt at anvende.

PCB er en skjult kemifælde

PCB blev primært brugt i fugemasse, termoruder og lysarmaturer, men kan også findes i betonelementer. PCB kan hverken ses eller lugtes, men giften er til stede i boligens indeluft i årevis. PCB vandrer til de omkringliggende materialer og kan være til stede, selvom primærkilden er fjernet. Flere års indånding af PCB øger risikoen for hovedpine, træthed, hormonforstyrrelser og irritation af luftvejene. Hertil kommer, at PCB er på listen over de 12 mest kræft-fremkaldende stoffer.

ER DER PCB I DIN BOLIG?

Find ud af om din bolig er i risikogruppen for at indeholde det farlige stof PCB

KLIK HER

Bor du i et hus som er bygget eller renoveret i perioden 1950-1977, kan der være risiko for PCB. Faktisk findes der PBC i mere end 75% af de bygninger, der er opført i perioden. Det gælder også huse, som er istandsat eller har fået tilbygninger i denne periode. Vil du have vished for, om din bolig indeholder PCB, så kan vi hjælpe dig med en måling af indeluften. Vi sætter dig i forbindelse med uvildige specialister, der kan måle koncentrationen af PCB i indeluften.

Få vished og dokumentation for din boligs PCB-niveau

Det er Sundhedsstyrelsens anbefalede grænseværdier, der afgør om PCB-niveauet i din bolig udgør en sundhedsmæssig risiko. Er PCB-niveauet højere end 300 ng. pr. m3 luft, så hjælper vi, eller vores licenshavere dig videre med en plan for at få løst forureningsproblemet. Er PCB-niveauet i din bolig lavere end grænseværdien, så har du dokumentation for et acceptabelt indeklima, hvilket er en tryghed for dig og din familie. Det er ligeledes en betydningsfuld dokumentation, hvis du i fremtiden skal sælge din bolig.

Sådan minimeres PCB-forureningen til et acceptabelt niveau

PCB-forurening kan let forsegles, så forurening af indeluften minimeres. Med ProSeal er PCB-forsegling blevet en professionel maleropgave, som både er økonomisk fordelagtig og enkel at få udført. ProSeal kan anvendes på din bolig ude og inde, selv mens du bor der. ProSeal PCB-forsegler er en veldokumenteret og gennemtestet metode til effektivt at lukke PCB inde i byggematerialerne. Vi har i mere end 5 år samarbejdet med Teknologisk Institut om tests af vores forseglingsmetode. Testene viser, at ProSeal PCB-forsegler tilbageholder mindst 99% af giftstoffet i primærkilden.

Kontakt os allerede i dag…

…så sætter vi dig i forbindelse med en kompetent virksomhed, som har gennemført en målrettet uddannelse i PCB-forsegling med ProSeal. Kontakt os på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com

BLIV RINGET OP

Læs også:

PCB-forsegling på skole

23/09/2021|

PCB-sanering på skole i Storkøbenhavn viste sig at være utilstrækkelig PCB-forsegling på skolen blev en effektiv løsning på problemet I 2011 blev der udført PCB-sanering på skolen, efter en måling af PCB

Vinduesudskiftning

13/04/2021|

Vil du undgå at forurene nye vinduer med PCB fra den gamle PCB-holdige fuge ved vinduesudskiftning? Mange vinduesudskiftninger ender desværre med utilsigtede, økonomiske og menneskelige konsekvenser. Det skyldes at PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer, og afgasser til indeluften.