sealing-group-header-bg2

PCB-problematikken er super kompleks

PCB-problematikken er super kompleks

By |2022-01-19T21:01:05+00:0008/10/2021|Nyheder, Oplysning, PCB-forsegling|

Undgå fejlprojektering

Er du rådgiver og arbejder med renoveringsprojekter, så er dette vigtig viden!
Det er dyrt at fejlprojektere, når der findes PCB i miljøscreeningen, f.eks. ved en vinduesudskiftning. Det er heldigvis også let at få viden, så man undgår denne fejlprojektering.

Claus Bøgeskov, bygningsingeniør og adm. direktør i Sealing Group fortæller om PCB-håndtering:

PCB er et giftstof, som er anvendt i en lang række byggematerialer i perioden 1950-1977. Vi vil prøve at forklare dynamikken rundt om PCB, for at give en forklaring på, hvorfor det er vigtigt at håndtere PCB rigtigt i forbindelse med renoveringssager.”

Kilder til PCB-forurening

PCB er oprindeligt opfundet til brug i elektronik. Da vi begyndte at lave elektriske apparater tilbage i 1920’erne, var der behov for en olie, som kunne tåle at blive varmet op og kølet ned uendeligt mange gange. Her blev den syntetiske olie PCB opfundet.

Senere fandt man ud af, at egenskaber som holdbarhed, fleksibilitet og styrke kunne anvendes i mange forskellige byggematerialer. Fuger, maling og lim fik f.eks. forbedrede egenskaber ved tilsætning af PCB.

Sealing Group - Claus Bøgeskov

Claus Bøgeskov, Sealing Group

PCB i naturen

PCB er syntetisk fremstillet og findes ikke naturligt i vores omgivende miljø. Vi har desværre brugt så meget PCB igennem tiden, at det i dag findes overalt i naturen. Der findes i dag ikke en fugl, fisk eller frø, hvor man ikke kan finde spor af PCB.

Dynamikken omkring PCB – PCB vandrer og afgasser

PCB opfører sig som langt de fleste stoffer og prøver at skabe en ligevægt i den bygning, hvor det er indbygget. Når vi kommer saft i en kande med vand, så vil saften søge ud i vandet og til sidst skabe en ligevægt, hvor der er den samme koncentration i hele kanden. Det samme sker langsomt men sikker i en bygning, hvor der er indbygget PCB. PCB fra f.eks. en vinduesfuge vil langsomt men sikkert vandre ud i væggen, rundt om fugen og ind i vinduet. PCB fra fugen vil afgasse til indeluften, og fra indeluften vil det sætte sig på vægoverflader. Fra vægoverfladen vil PCB vandre ind i væggen, uanset om det er lette eller tunge vægge.

PCB-kilder, som håndteres i dag, har været indbygget i bygningen i minimum 40 år. PCB vil i dag kunne findes flere cm ind i lysningen omkring en PCB-holdig fuge. PCB vil kunne findes i vægge, som ligger langt væk fra den oprindelige kilde.

Denne enorme spredning gennem mange år gør desværre, at det ikke er muligt at fjerne PCB helt fra bygningen.

FAKTA

En gennemgang af mere end 60 store danske PCB-saneringssager viser, at der ikke i en eneste sag er lykkes at fjerne PCB helt fra bygningen.

Renovering af en bygning, som indeholder PCB

Når vi f.eks. skal skifte vinduer i en bygning, som er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, så er der krav om, at der udføres en miljøscreening. Miljøscreeningen fortæller om indhold af forskellige skadelige stoffer, som PCB, bly og andre tungmetaller. Der findes grænseværdier for, hvor meget PCB der må være i indeluften i en bygning. Hvis grænseværdien er overskredet, så skal der gøres tiltag til at nedbringe PCB i indeluften.

Tiltag som kan nedbringe PCB i indeluften

For at nedbringe PCB i indeluften kan vi enten fjerne dele af forureningskilden eller bremse kildens påvirkning af indeklimaet. Bortskæring, sandblæsning og termisk stribning er metoder til fjernelse af PCB, under en: destruktiv metode. Denne metode er forbundet med affaldshåndtering, sikring af indeklima under udførelse og efterfølgende reetablering af vægge og overflader.

PCB kan forsegles!

Der er efterhånden mange rigtig gode cases, som viser, at PCB simpelt og effektivt kan bremses, så indeluften forbedres til langt under grænseværdierne. Ved forsegling af overflader undgår man, at brugere af bygningen kommer direkte i kontakt med PCB-forurenede overflader, fordi disse forsegles.

I lighed med destruktiv metode vil forsegling ikke fjerne PCB fra bygningen. Det betyder, at den dag bygningen skal rives ned, så skal PCB i bygningen håndteres.

Læs her, hvorfor det er vigtigt at håndtere PCB korrekt i forbindelse med vindues udskiftning

CASE STORY

Simpel og effektiv håndtering af PCB på en skole i Storkøbenhavn.

Læs her, hvordan et stort PCB-problem blev løst ved simpel og effektiv PCB-forsegling

Undgå fejlprojektering!

Undgå fejlprojektering i renoveringsprojekter, f.eks. ved vinduesudskiftning. Sealing Group har specialiseret sig i håndtering af PCB i forbindelse med renoveringsprojekter. Lad Sealing Group hjælpe dig med at finde en effektiv løsning til håndtering af PCB på din næste renoveringssag.

Vil du vide mere om PCB-forsegling?

Hvis du vil vide mere om PCB-forsegling, vores ydelser og produkter, og hvordan vi kan hjælpe dig, så er du velkommen til at kontakte os på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com

BLIV RINGET OP

Læs også:

PCB-forsegling på skole

23/09/2021|

PCB-sanering på skole i Storkøbenhavn viste sig at være utilstrækkelig PCB-forsegling på skolen blev en effektiv løsning på problemet I 2011 blev der udført PCB-sanering på skolen, efter en måling af PCB

Vinduesudskiftning

13/04/2021|

Vil du undgå at forurene nye vinduer med PCB fra den gamle PCB-holdige fuge ved vinduesudskiftning? Mange vinduesudskiftninger ender desværre med utilsigtede, økonomiske og menneskelige konsekvenser. Det skyldes at PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer, og afgasser til indeluften.