PCB kan forsegles med dokumenterbar effekt

På baggrund af senere års kortlægning af PCB-problematikken i primært offentlige bygninger og de deraf følgende krav om særdeles omkostningstunge saneringer, opstod ideen om at kunne levere en forseglingsmetode, der var optimalt testet og på veldokumenteret baggrund, kunne lukke PCB’en effektivt inde.
Efter 5 års kammertests efter den anerkendte standard ISO 16000-9 er konklusionen klar. Med en tilbageholdelse på hele 99% ved forsegling af primærkilden og med en reduktion af PCB i den testede luft til under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdi på 300 ng/m3, er ProSeal PCB-forsegler en veldokumenteret og yderst effektiv forsegler.
Vi har valgt Teknologisk Institut til at udføre tests af vores forseglingsprodukter.
Vil du vide mere, så kan du læse mere i rapport nr. 877078.

Godt nyt?

Til dig som er rådgiver, eller har PCB-relaterede projekter, er der godt nyt. Se filmen og bliv klogere på, hvordan PCB dokumenterbart kan forsegles med ProSeal.

Løbende tests

I graferne herunder kan du se Teknologisk Instituts målinger fra de løbende tests af ProSeal PCB forsegler.

Med referenceprøver og stresstests

ProSeal PCB forsegler har yderligere været udsat for stresstests, hvor temperaturen i kammeret gradvist er opvarmet til 50 grader og efterfølgende sænket igen. Målingerne med referenceprøver og stresstests kan ses herunder.

Anvendelsesområder

Med ProSeal PCB forsegler er det muligt og dokumenterbart at forsegle PCB effektivt selv uden fjernelse af primærkilden. ProSeal PCB forsegler kan derfor bl.a. anvendes:
Som supplement til sanering
Som alternativ til sanering
Hvor sanering ikke er muligt

Udvalgte cases

ProSeal PCB forsegler er allerede anvendt med stor succes af vore licenshavere på bygninger, hvor PCB-koncentrationerne oversteg sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng/m3. Ved at anvende ProSeal PCB forsegler kunne et større sanerings- og retableringsarbejde undgås, og de efterfølgende FLEC* målinger af indeluften viser værdier, som ligger væsentligt under sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi.

* Emissionsprøvningscellemetoden (FLEC) af Teknologisk Institut (Reference nr.: 790948)

Læs alle cases

Vores forretningskoncept

Sealing Group letter processen før, under og efter forsegling af PCB på en miljømæssig og økonomisk fordelagtig samt bæredygtig måde.
LÆS MERE

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om Sealing Group, vores ydelser, og hvordan vi kan hjælpe dig, så er du velkommen til at kontakte os på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com
BLIV RINGET OP