PCB-forsegling med dokumenterbar effekt

På baggrund af senere års kortlægning af PCB-problematikken, i primært offentlige bygninger og de deraf følgende krav om særdeles omkostningstunge saneringer, opstod ideen om at kunne levere en forseglingsmetode, der var optimalt testet og på veldokumenteret baggrund kunne lukke PCB’en effektivt inde.

Efter mere end 5 års kammertests efter den anerkendte standard ISO 16000-9 er konklusionen klar. Med en tilbageholdelse på hele 99% ved forsegling af primærkilden og med en reduktion af PCB i den testede indeluft til under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdi på 300 ng/m3 er PCB-forsegling med ProSeal PCB-forsegler en veldokumenteret og yderst effektiv løsning.

Vi har valgt Teknologisk Institut til at udføre tests af vores forseglingsprodukt – ProSeal PCB-forsegler.

Vil du vide mere, så kan du læse mere i rapport nr. 877078.

ProSeal PCB forsegler - TI_Rapport_877078-1-thumb

Godt nyt?

Til dig, som er rådgiver eller har PCB-relaterede projekter, er der godt nyt. Se filmen og bliv klogere på, hvordan PCB-forsegling med ProSeal PCB-forsegler dokumenterbart kan forsegle PCB.

Løbende test af PCB-forsegling

I graferne herunder kan du se målinger fra de løbende tests af PCB-forsegling med ProSeal PCB-forsegler.

Klimakammer-målingen er de rå målinger taget fra testkamre hos Teknologisk Institut. Modelrums-målingen er omregnet af Teknologisk Institut, så den viser, hvordan indeluften i en bygning vil være påvirket af den målte koncentration efter PCB-forsegling.

Med referenceprøver og stresstests

ProSeal PCB forsegler har yderligere været udsat for stresstests, hvor temperaturen i kammeret gradvist er opvarmet til 50 grader og efterfølgende sænket igen. Målingerne med referenceprøver og stresstests kan ses herunder.

Anvendelsesområder

PCB-forsegling med ProSeal PCB-forsegleren gør det muligt og dokumenterbart at forsegle PCB effektivt selv uden fjernelse af primærkilden. ProSeal PCB-forsegleren kan derfor bl.a. anvendes:

Som supplement til sanering
Som alternativ til sanering
Hvor sanering ikke er muligt

Udvalgte cases med PCB-forsegling

PCB-forsegling med ProSeal PCB-forsegler er allerede gennemført med stor succes af vores licenshavere på bygninger, hvor PCB-koncentrationerne oversteg Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng/m3. Ved at anvende ProSeal PCB-forsegler kunne et større sanerings- og retableringsarbejde undgås, og de efterfølgende FLEC-målinger* af indeluften viser værdier, som ligger væsentligt under Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi.

* Emissionsprøvningscellemetoden (FLEC) af Teknologisk Institut (Reference nr.: 790948)

Læs alle cases
Sealing Group forretningsmodel - Effektiv PCB-forsegling

Vores forretningskoncept

Sealing Group letter processen før, under og efter PCB-forsegling. Vi gør PCB-forsegling til en maleropgave og sikrer at forsegling af PCB foregår på en miljømæssig og økonomisk fordelagtig samt bæredygtig måde.

LÆS MERE

Vil du vide mere om PCB-forsegling?

Hvis du vil vide mere om PCB-forsegling, vores ydelser og produkter, og hvordan vi kan hjælpe dig, så er du velkommen til at kontakte os på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com

BLIV RINGET OP