sealing-group-header-bg2

Vælg en rådgiver med erfaring i håndtering af PCB

Vælg en rådgiver med erfaring i håndtering af PCB

By |2022-01-19T21:03:36+00:0022/12/2021|Cases, Nyheder, PCB-forsegling, Renovering, Vinduesudskiftning|

Et samarbejde om PCB-forsegling på skole

Vælg en rådgiver med erfaring i håndtering af PCB i forbindelse med: 

  • Vinduesudskiftning
  • Renoveringer
  • Helhedsplaner

Sealing Group har arbejdet sammen med Friis Andersen Arkitekter på flere, store renoveringssager, hvor PCB er blevet håndteret effektivt.

 “Friis Andersen Arkitekter har over en årrække opbygget stor viden om PCB-håndtering, hvilktet gør, at vi kan anbefale dem til bygherrer, som står med sager, hvor PCB skal håndteres”.

Claus Bøgeskov
Adm. direktør og bygningsingeniør
Sealing Group

Der var behov for en anden tilgang til PCB-problematikken!

Friis Andersen Arkitekter projekterede fuld forsegling til løsning af et indeklimaproblem på skolen, og Sealing Group leverede PCB-forsegling til opgaven.

Utilstrækkelig PCB-sanering på skole
I 2011 blev der udført PCB-sanering på skolen, efter en måling af PCB i indeluften viste en voldsom PCB-forurening med værdier på op til 4.000 ng/m3. En forurening som var mange gange højere end Sundhedsstyrelsens nedre aktionsværdi på 300 ng/m3.

Primærkilden, som bestod af PCB-holdige fuger og dilatationsfuger, blev fjernet, og områderne blev efterfølgende tildækket med trælister, så der ikke længere var fysisk adgang til de steder, hvor fugerne havde siddet.

Efter fjernelse af primærkilden måles og monitoreres indholdet af PCB i indeluften løbende. Ved måling af PCB i indeluften i 2017 og 2020 blev der i begge tilfælde målt en koncentration på 1200 ng/m3, hvilket tydeligt viste, at PCB-saneringen ikke havde løst problemet med PCB i tilstrækkelig grad.

De udførte materialeprøver viste, at der var PCB i alle overflader, på trods af den tidligere sanering. Det skyldes, at PCB fra den oprindelige kilde har vandret, afgasset og sat sig i alle overflader gennem den lange periode, hvor de PCB-holdige fuger har siddet i bygningen.

PCB vandrer
PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer og afgasser herfra til indeluften. PCB fra fuger kan trænge flere cm ind i tilstødende materialer af beton eller mursten. Når der isættes nye fuger, vil de efter kort tid også være forurenede, da PCB forsøger at skabe en balance og derfor søger mod omgivelser, hvor koncentrationen er lavere.

PCB-forsegling blev løsningen
Friis Andersen Arkitekter valgte PCB-forsegling af alle sekundære og tertiære kilder som løsning på indeklimaproblemet.

Nedsænkede lofter blev fjernet, så der kunne forsegles på alle overflader, herunder vægge, lofter og gulve.

For at være sikker på at nedbringe PCB-niveauet denne gang, gik man med en 3-lags løsning, hvorved der ikke blot opnås tryghed for resultatet, men også kan gives en overfladegaranti på de forseglede overflader.

Bemærkelsesværdige resultater
”Vi har opnået bemærkelsesværdige resultater på dette projekt”, udtaler Søren Ibsen, direktør i Friis Andersen Arkitekter og fortsætter:

”Før-målingerne var på omkring 1200 ng/m3 og indeluftmålingerne foretaget efter udførelse af forseglingsarbejdet ligger på 100 ng/m3 og derunder.

PCB-forsegling er effektiv og kræver ikke stor affaldshåndtering og genetablering af overflader og bygningsdele.

Bygherre er meget tilfredse med, at vi løste deres store indeklimaproblem på en relativ simpel og effektiv metode, uden store destruktive tiltag.

Vi glæder os til at hjælpe mange andre bygherrer med effektiv håndtering af PCB-problemer.”

FAKTA

Bygning: Skole i Storkøbenhavn

Projekt: Fuld forsegling af sekundære og tertiære kilder

Omfang: Vægge, gulve og lofter er forseglet 3 gange

  • Der er udført 3 lag fuldforsegling af alle overflader
  • Før-luftmålinger viste 1200 ng PCB/m3
  • Efter 3 lag forsegling viser efter-luftmålinger 100 ng/m3 og derunder

PRODUKTER ANVENDT

ProSeal PCB-forsegler testes fortsat i klimakamre hos Teknologisk Institut efter den anerkendte standard ISO 16000-9. Siden 2014 har testresultaterne vist en reduktion af PCB, i den testede luft, til langt under Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdi på 300 ng/m3. Produktet imponerer med en tilbageholdelse på mindst 99%.

Få yderligere information på www.sealinggroup.com, hvor du også finder testrapporten: sealinggroup.com/TI-rapport-877078

Teknologisk-Institut-logo_lille

Vi har stor viden om håndtering af PCB og andre miljøskadelige stoffer“, fortæller Søren Ibsen fra Friis Andersen Arkitekter og fortsætter: “Det er vigtigt at håndtere PCB, når vi støder på det i forbindelse med vinduesudskiftning og andre renoveringssager.” 

Hvis PCB ignoreres i forbindelse med vinduesudskiftning, vil PCB fra den gamle fuge, som er vandret ind i væggen, komme til at forurene den nye fuge og det nye vindue med store omkostninger til følge. 

Det kan vi hjælpe jer med at undgå med den rette projektering.

Vi kan tilbyde det samlede projekt for miljøsanering for PCB og andre miljøskadelig stoffer. De ydelser, vi kan tilbyde i den forbindelse er udbud, fagtilsyn, byggeledelse samt miljøprøver for opsporing af bl.a. PCB.

Kontakt os for en uforpligtende dialog om håndtering af forureningssager!

54 85 04 39

Friis Andersen Arkitekter A/S

Frisegade 1

4800 Nykøbing F

friis-a@friis-a.dk

BLIV RINGET OP

Læs også:

PCB-forsegling på skole

23/09/2021|

PCB-sanering på skole i Storkøbenhavn viste sig at være utilstrækkelig PCB-forsegling på skolen blev en effektiv løsning på problemet I 2011 blev der udført PCB-sanering på skolen, efter en måling af PCB

Vinduesudskiftning

13/04/2021|

Vil du undgå at forurene nye vinduer med PCB fra den gamle PCB-holdige fuge ved vinduesudskiftning? Mange vinduesudskiftninger ender desværre med utilsigtede, økonomiske og menneskelige konsekvenser. Det skyldes at PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer, og afgasser til indeluften.