Vinduesudskiftning

Vinduesudskiftning

By |2022-01-19T17:23:02+00:0013/04/2021|Oplysning, PCB-forsegling, Vinduesudskiftning|

Vil du undgå at forurene nye vinduer med PCB fra den gamle PCB-holdige fuge ved vinduesudskiftning?

Mange vinduesudskiftninger ender desværre med utilsigtede,
økonomiske og menneskelige konsekvenser

Årsagen er giftstoffet PCB, som er anvendt i rigtig mange byggematerialer i perioden 1950-1977.

Desværre har PCB senere vist sig at være en af verdens farligste miljøgifte, der er skadelig for både mennesker og miljø. PCB kan påvirke immunsystemet, forplantningen og nervesystemet, PCB er kræftfremkaldende og fremgår på listen over de 12 mest farlige miljøgifte.

PCB er bl.a. brugt i fugematerialer på grund af sine blødgørende og styrkemæssige egenskaber, og det er netop her, relevansen i forhold til vinduesudskiftninger kommer ind.

Det er faktisk muligt og effektivt at håndtere PCB i forbindelse med vinduesudskiftning, hvilket du kan læse mere om her.

Ved denne fremgangsmåde undgår du at forurene nye vinduer med PCB fra den gamle PCB-holdige fuge. Dette sikrer dig mod væsentlige, økonomiske og menneskelige konsekvenser efter vinduesudskiftningen.

PCB vandrer

Hvis din miljøscreening, i forbindelse med vinduesudskiftning, viser indhold af PCB i den gamle vinduesfuge, så er det vigtigt at følge disse retningsanvisninger.

PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer, og PCB afgasser til indeluften. Derudover er PCB meget svært nedbrydeligt.

PCB forsøger at skabe en balance og vil hele tiden vandre og afgasse for at finde hen mod omgivelser med en lavere koncentration.

Trævindue i en facade. Fugen har
ved prøvetagning vist sig at indeholde PCB.

PCB i fugen er vandret ind i vinduet og ind i den tilstødende væg.

I den lange periode (40-70 år), som PCB-fugen har siddet mellem vindue og væg, har PCB vandret ind i væggen og ind i vinduet.

SBI-anvisning 241 beskriver, hvordan PCB fra fugen kan trænge flere cm ind i tilstødende væg af beton eller mursten. Koncentrationer i fugen fra 50 ppm har vist sig at vandre ind i tilstødende materialer. Jo større koncentration i fugen jo større forurening af de tilstødende materialer.

Vinduet fjernes

Vindue og fuge fjernes på behørig vis, og affaldet håndteres efter gældende retningslinjer.

SBI-anvisning 241 beskriver, hvordan man kan dokumentere indholdet af PCB i væggen rundt om vinduesåbningen.

Væggen rundt om vinduesåbningen er forurenet
med PCB fra den oprindelige fuge.

Nye vinduer

Hvis man sætter det nye vindue i den PCB-forurenede væg og etablerer en ny fuge, så vil der på kort tid ske en forurening af både den nye fuge og det nye vindue.

Ved høje koncentrationer af PCB i den oprindelige fuge vil der kort tid efter vinduesudskiftning kunne måles koncentrationer i den nye fuge og vindue på +50 ppm, som er grænseværdien for farligt affald.

PCB fra den forurenede væg vandrer ind i den nye fuge og vindue.

PCB søger hen mod omgivelser, hvor der er en lavere koncentration, derfor vandrer der PCB ind i den nye fuge og vindue, som ved indbygning er helt rene mht. PCB. Der går desværre kun kort tid, før de nye materialer bliver forurenet med PCB.

Når der er opbygget en koncentration på +50 ppm PCB i de nye materialer, skal de fremover håndteres som farligt affald.

Sådan undgår du at forurene de nye vinduer og fuger med PCB fra den
gamle PCB-holdige fuge

Hvis du vil undgå at forurene den nye fuge og de nye vinduer med PCB fra den gamle PCB-holdige fuge, så har Sealing Group udviklet en forseglingsløsning, som bremser spredning af PCB.

ProSeal PCB-forsegler testes fortsat i klimakamre hos Teknologisk Institut efter den anerkendte standard ISO 16000-9. Efter 6 år viser løbende testresultater en tilbageholdelse på mindst 99%.

Få yderligere information i testrapport nr. 877078

Teknologisk-Institut-logo_lille

PCB-forsegling er en simpel og effektiv malerbehandling

Arbejdet udføres af en lokal malermester, nedriver eller entreprenør, som er uddannet og certificeret til det specielle arbejde. Produktet lagerføres af Jotun og er tilgængelig i alle deres grossistcentre.

Forsegling af væg

Ved at PCB-forsegle lysningen og 30 cm af væggen indvendigt rundt om åbningen, inden montering af det nye vindue, bremses spredning af PCB effektivt.

Lysning og væg PCB-forsegles, inden
det nye vindue monteres.

Forseglingen bremser PCB

PCB-forseglingen bremser effektivt den PCB, som findes i væggen rundt om vinduet, så spredning til nye byggematerialer bremses.

PCB i væggen bremses, så det ikke spredes til det nye vindue og fuge.

Kontakt os

Tag fat i os for en dialog om dit konkrete projekt.

Vi hjælper gerne med BIBS-beskrivelse af behandlingsanvisning
ud fra konkrete målinger i miljøscreeningen..

70 27 10 02

Klik her for at hente vores brochure

Vil du vide mere om PCB-forsegling?

Hvis du vil vide mere om PCB-forsegling, så er du velkommen til at kontakte os på 70 27 10 02 eller info@sealinggroup.com

BLIV RINGET OP

Læs også:

PCB-forsegling på skole

23/09/2021|

PCB-sanering på skole i Storkøbenhavn viste sig at være utilstrækkelig PCB-forsegling på skolen blev en effektiv løsning på problemet I 2011 blev der udført PCB-sanering på skolen, efter en måling af PCB

Vinduesudskiftning

13/04/2021|

Vil du undgå at forurene nye vinduer med PCB fra den gamle PCB-holdige fuge ved vinduesudskiftning? Mange vinduesudskiftninger ender desværre med utilsigtede, økonomiske og menneskelige konsekvenser. Det skyldes at PCB vandrer ind i tilstødende byggematerialer, og afgasser til indeluften.